© QUIM GARRABOU

La mar Mediterrània està canviant ràpidament a causa de l’escalfament global i d’altres pressions provocades per l’activitat humana. La gestió d’aquest canvi és una prioritat per al futur de la nostra mar i la supervivència dels pobles que vivim a la seva riba.

El projecte MPA-Engage vol ser una eina de gestió a les àrees marines protegides (AMP) per tal de millorar llur resiliència davant del canvi climàtic. 

Reprodueix vídeo

© GENERALITAT DE CATALUNYA

El nostre eslògan “Actua localment, pensa mediterràniament” es tradueix en la necessitat d’emprendre accions urgents a les àrees marines protegides, perquè les nostres solucions són a la natura.

Les solucions basades en la natura (SBN) són accions que protegeixen, gestionen i recuperen de manera sostenible els ecosistemes naturals i/o modificats i, així, poder fer front als reptes de la nostra societat. Les SBN ens proporcionen una àmplia gamma de beneficis ambientals, socials i econòmics, i són indispensables tant per mitigar el canvi climàtic com per adaptar-s’hi.

El canvi climàtic no s’atura!

La dècada 2010-2020 ha estat la més càlida mai registrada a la Terra fins al punt que, avui, la temperatura mitjana anual de l’atmosfera del nostre planeta és 1,1°C més alta que a l’era preindustrial de la segona meitat del segle XIX.
Malgrat que les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) van disminuir durant la pandèmia de la COVID-19, han tornat a augmentar ara que s’ha iniciat la recuperació postpandèmica. En qualsevol cas, a causa de la inèrcia climàtica, la temperatura global continuarà augmentant en els pròxims decennis.

© Lluís Mas Blanch 

La Mediterrània

Segons l’informe MedECC, elaborat per 85 científics de 20 països de la xarxa mediterrània d’experts en el canvi climàtic i ambiental, la Mediterrània s’està escalfant un 20% més ràpid que la mitjana global, el 90% de les poblacions de peixos comercials ja estan sobreexplotades, es preveu que en dues dècades més de 250 milions de persones patiran escassetat d’aigua, la temperatura mitjana anual pujarà fins a 2,2ºC l’any 2040, la productivitat agrícola disminuirà un 17% i l’augment de l’acidificació de l’aigua del mar provocarà mortalitats massives d’espècies marines.

© GENERALITAT DE CATALUNYA

© Lars von Ritter Zahony. PN Cap de Creus

Construir resiliència amb les àrees marines protegides (AMP)

Les AMP poden recuperar la salut de l’oceà preservant la integritat de l’hàbitat: milloren la resiliència dels ecosistemes, donen suport a la productivitat de la pesca, protegeixen la biodiversitat i salvaguarden tradicions culturals úniques històricament vinculades al mar. 

© Anja Mares. PN Cap de Creus 

El projecte MPA-Engage

MPA-Engage, liderat per l’Institut de Ciències del Mar del Consell Superior d’Investigacions Científiques, és finançat pel programa Interreg MED amb un pressupost d’uns 3 milions d’euros. El projecte, dut a terme durant un període de 32 mesos (de novembre de 2019 a juny de 2022), té com a objectiu principal situar les àrees marines protegides del Mediterrani en la primera línia de l’adaptació al canvi climàtic al nostre mar. 

MPA-ENGAGE a Catalunya

A Catalunya el projecte s’ha implementat i desenvolupat al Parc Natural de Cap de Creus i a l’espai de la xarxa Natura 2000 Litoral del Baix Empordà. 

© Generalitat de Catalunya

© Generalitat de Catalunya

Les àrees marines protegides de la Mediterrània contribueixen a la lluita contra el canvi climàtic.

Implica’t en la natura i connecta amb els llocs que volem protegir!