Construir resiliència amb les àrees marines protegides (AMP)

© GENERALITAT DE CATALUNYA

Les AMP poden recuperar la salut de l’oceà preservant la integritat de l’hàbitat: milloren la resiliència dels ecosistemes, donen suport a la productivitat de la pesca, protegeixen la biodiversitat i salvaguarden tradicions culturals úniques històricament vinculades al mar. 

A més, les AMP són excel·lents espais pilot per al seguiment del canvi climàtic i poden funcionar d’enllaç amb la comunitat científica per anticipar passos per a una adaptació més efectiva a l’escalfament global.

Actualment, les AMP amb protecció total o alta només cobreixen el 2,6% de l’oceà mundial.

Protegir com a mínim el 30% de l’oceà per mitjà d’AMP seria ideal per complir una àmplia gamma d’objectius econòmics i ambientals. Malgrat llur paper potencial clau per mitigar el canvi climàtic i adaptar-s’hi, la majoria de les AMP existents no tenen prou recursos ni humans ni econòmics per a implementar adequadament mesures de conservació i gestió.

És fonamental augmentar el compromís polític per impulsar la governança de les AMP i els recursos de què poden disposar i fer front al canvi climàtic.

© Generalitat de Catalunya