Les AMP a la Mediterrània

© Cristina Linares

Actualment, les AMP designades cobreixen el 9,68% del mar Mediterrani, però les gestionades efectivament només representen l’1,27%. Conservar de manera efectiva com a mínim el 30% del mar Mediterrani és vital per mantenir i recuperar-ne la biodiversitat, que és la base dels ecosistemes marins i de la seva capacitat per a: 

• Mitigar els impactes del canvi climàtic

• Reconstruir les poblacions de peixos

• Assegurar el futur de la pesca i el turisme sostenibles 

• Garantir aliments, mitjans de vida i benestar a les comunitats locals

Què cal fer per tenir protegit el 30% del Mediterrani l’any 2030?

1. Convertir la política i la legislació vigents en accions.

2. Augmentar i implementar els objectius de conservació de la biodiversitat.

3. Integrar la xarxa d’AMP en una gestió holística basada en els ecosistemes.

4. Ampliar les solucions basades en la natura per mitigar els impactes del canvi climàtic.

5. Conservar els ecosistemes clau no representats.

6. Millorar la governança internacional del mar.

7. Introduir una transició justa i equitativa per tenir en compte el cost d’augmentar els objectius de conservació.

8. Implicar les parts interessades en el procés de presa de decisions.

© Cristina Linares

Diverses AMP mediterrànies ja s’enfronten a importants alteracions de la biodiversitat i del funcionament dels ecosistemes a causa del canvi climàtic, i es preveu que d’altres en rebin els impactes en les pròximes dècades. Per això, és urgent mitigar aquests riscos i considerar opcions d’adaptació en col·laboració amb les comunitats locals, els responsables de presa de decisions, els òrgans de recerca, els actors socioeconòmics i la societat civil.

Les AMP poden tenir un paper important com a «sentinelles» al Mediterrani, on els efectes del canvi climàtic es poden seguir de prop per desenvolupar estratègies d’adaptació i per contrarestar aquests efectes negatius. Dotar d’una millor gestió les AMP mitjançant la recollida de dades, el monitoratge i la sensibilització contribueix al treball que s’està fent a tota la regió per millorar la informació i adaptar-se a la transformació dels ecosistemes costaners i marins.

Avaluació de riscos a les AMP mediterrànies

Les espècies invasores d’origen tropical s’estan expandint progressivament al Mediterrani, cosa que comporta un nou repte per als gestors i els responsables polítics del segle XXI.

Les projeccions de models van preveure un augment de l’exposició de les àrees marines protegides a les invasions en curs. El risc d’invasió augmentarà en general l’any 2050, sobretot al sud de l’Adriàtic i al sud-oest d’Itàlia.

Adequació de les àrees marines protegides (AMP) mediterrànies a la invasió de peixos tropicals

Llegenda: Punts blancs: risc baix /  Punts taronges: risc mitjà  / Estrelles vermelles: risc alt.

La mida dels símbols és proporcional al nombre d’espècies de la categoria corresponent (D’Amen i Azzurro, ICES 2020)