Què està fent el projecte MPA-Engage a la Mediterrània?

El projecte MPA-Engage, liderat per l’Institut de Ciències del Mar del Consell Superior d’Investigacions Científiques, és finançat pel programa Interreg MED amb un pressupost d’uns 3 milions d’euros.

Es du a terme durant un període de 32 mesos (de novembre de 2019 a juny de 2022) i té com a objectiu principal situar les àrees marines protegides del Mediterrani en la primera línia de l’adaptació al canvi climàtic. Amb un enfocament participatiu, l’MPA-Engage monitora de manera harmonitzada els impactes del canvi climàtic, elabora avaluacions de vulnerabilitat i desenvolupa plans d’acció d’adaptació al canvi climàtic en 7 àrees marines protegides situades en 6 països mediterranis: Albània, Croàcia, França, Grècia, Itàlia i Catalunya. El compromís, per primera vegada, de científics ciutadans (bussejadors no professionals) i pescadors artesanals també és un dels factors clau d’aquest projecte.

Línies principals d’acció del projecte MPA-Engage:

PROTOCOLS DE SEGUIMENT
El projecte MPA-Engage ofereix suport a les AMP mediterrànies per monitorar els impactes del canvi climàtic. Disposa d’una sèrie de protocols per implantar-los de manera eficaç a cada AMP del Mediterrani amb el suport d’una extensa xarxa de científics. Podeu accedir als nostres protocols de control aquí
AVALUACIÓ DE LA VULNERABILITAT
El projecte MPA-Engage ajuda les AMP mediterrànies a avaluar llur vulnerabilitat ecològica i social al canvi climàtic.
CIÈNCIA CIUTADANA
El projecte MPA-Engage implica la societat civil en el seguiment de l’estat del medi marí. L’associació amb DAN Europe, en col·laboració consolidada amb PADI, SeaWatchers i Reef Check Italy, constitueixen el millor actiu perquè hi participin bussejadors no professionals. Els bussejadors recreatius ens ajuden a estar informats sobre els efectes del canvi climàtic, per exemple les invasions d’espècies tropicals, els brots de mortalitat i els canvis en la quantitat i la distribució de les espècies.
PLANS D’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC

Com a resultat final del projecte MPA-ENGAGE, es va elaborar un Pla que conté mesures d’adaptació als impactes del canvi climàtic per a cada una de les àrees marines objecte d’estudi.