Ciència ciutadana

© QUIM GARRABOU

La ciència ciutadana és una activitat en què la ciutadania participa en la recollida de dades científiques. En primer lloc, els científics i els gestors defineixen les necessitats de seguiment més importants de cada AMP. Després, els protocols de seguiment es comparteixen amb els actors locals, per exemple el personal dels centres de submarinisme, que obtenen les eines per fer l’avaluació de manera autònoma i/o per ensenyar els protocols als seus clients.

Aquest enfocament fa que s’estigui desenvolupant un model de negoci nou i prometedor per al submarinisme. Molts submarinistes se senten atrets per aquest tipus de compromís i estan disposats a pagar per rebre formació com a ciutadans científics voluntaris i a participar en activitats de submarinisme amb tasques científiques. Quan els protocols de seguiment s’incorporin als programes de seguiment de les AMP, els voluntaris ja formats podran participar en activitats de ciència ciutadana a tot el mar Mediterrani, allà on s’hagin implementat els protocols de seguiment del projecte AMP.

Què hem fet a Catalunya ?

El pla d’execució de les activitats de ciència ciutadana en el marc del projecte MPA-EGAGE al Parc Natural de Cap de Creus i l’espai de la xarxa N2000 Litoral del Baix Empordà s’ha desenvolupat en dues fases: 

Una primera fase que ha consistit en un seminari en línia sobre ciència ciutadana en l’àmbit marí, obert a tot tipus de grups d’interès i també de fora de les dues AMP participants en el projecte. El seminari va tenir lloc el 20 de setembre de 2021 i hi van participar 42 persones de diversa procedència geogràfica i interès.

Els objectius principals van ser:
• Destacar el paper de la ciència ciutadana marina en la conservació marina.
• Presentar les activitats de ciència ciutadana marina desenvolupades en el marc del projecte Interreg_Med MPA-ENGAGE.
• Capitalitzar les propostes i els aprenentatges del projecte per donar més impuls a la ciència ciutadana en l’àmbit marí en el marc de l’Observatori del Patrimoni Natural i la Biodiversitat de Catalunya.
• Disposar d’una cartografia de les entitats interessades a participar en activitats de ciència ciutadana marina.

© Fabio Figurella. PADI EU

Una segona fase ha estat la formació d’instructors de submarinisme, de centres de l’àmbit inclòs en el projecte, sobre el nou mòdul de ciència ciutadana de la formació PADI: Operadors de Recerca Bàsica, BRO).

Els objectius del curs van ser:

• donar a conèixer les possibilitats i importància que les activitats de ciència ciutadana marina poden suposar com a valor afegit a l’activitat de busseig,

• desenvolupar les capacitats i habilitats dels instructors i dels centres de busseig per establir i implementar accions específiques de ciència ciutadana, i

• formar específicament en dos protocols que planteja el projecte: cens visual de peixos i mortalitats massives

Es va realitzar al Parc Natural de Cap de Creus, els dies 5 i 6 de novembre de 2021 amb la col·laboració de PADI/DAN i varen participar 10 centres de busseig